BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Wybrano Zarząd Biegu Piastów

2020-11-21 16:23:00

photo
Dziś Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bieg Piastów podsumowało kadencję 2015-20 i wybrało Zarząd Biegu Piastów na kolejne pięć lat. Prezesem wybrany został Maciej Pawłowski, wiceprezesami Kaja Sznajdrowicz-Kręcichwost i Barbara Roman, sekretarzem Leszek Kosiorowski, a członkiem Michał Kryla.

Jedynie Michał Kryla nie pracował w Zarządzie poprzedniej kadencji. W organizacji Biegu Piastów uczestniczy od wielu lat, jest kierownikiem biura numerów startowych, odpowiada m. in. za przydział do fal startowych.

Maciej Pawłowski po raz pierwszy wybrany został prezesem w 2017 roku. Jest doktorem inżynierem Politechniki Wrocławskiej, dziekanem jej Wydziału Techniczno-Informatycznego i dyrektorem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze. Ma bogaty dorobek organizacyjny, naukowy i dydaktyczny (wykładał m. in. jako visiting professor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w USA).

Kaja Sznajdrowicz-Kręcichwost pracuje od 2016 roku jako dyrektor zarządzający Biegu Piastów, Barbara Roman jest główną księgową Biegu Piastów, a Leszek Kosiorowski rzecznikiem.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Zygmunta Bobowskiego (jako przewodniczącego), Bogusława Godlewskiego (jako wiceprzewodniczącego) i Stanisława Woźniaka (jako członka).

W krótkim exposé prezes Pawłowski określił trzy najważniejsze kierunki działań stowarzyszenia Bieg Piastów: dobre zorganizowanie pracy ośrodka w Jakuszycach po zakończeniu budowy nowej infrastruktury przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, starania o utrzymanie wysokiego poziomu ratrakowania narciarskich tras biegowych oraz walkę o zorganizowanie - pomimo pandemii i wszystkich problemów z nią związanych - pełnego programu zawodów z Biegiem Piastów na czele.

Walne Zebranie Członków Biegu Piastów odbyło się w formie zdalnej z udziałem 44 osób. Był wśród nich twórca, honorowy prezes i komandor Biegu Piastów Julian Gozdowski.

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl


Polityka prywatności

map
design by : LEMONPIXEL.pl