Charytatywny Bieg Narciarski dla Nikoli

Icons

Zapisz się

Zarejstruj swój start

Icons

Data

Icons

26.03.2022

Miejsce

Icons

Szklarska Poręba Jakuszyce

Przewyższenie

Icons

69 m

Dystans

Icons

6 km

Technika

dowolna

Wydanie numeru

Icons

25-26.03.2022

REGULAMIN "Charytatywnego Biegu Narciarskiego dla Nikoli"

1. Organizator:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8
58-580 Szklarska Poręba
tel.: (+48) 75 717 33 38
www.bieg-piastow.pl
biuro@bieg-piastow.pl

2. Miejsce i termin zawodów:
Termin: 26.03.2022 r. (sobota), start godzina 11.00
Miejsce: Ośrodek Narciarstwa Biegowego Jakuszyce w Szklarskiej Porębie.

3. Cel imprezy:
Nikola ma 14 lat urodziła się jako zdrowe dziecko, niestety po kilku miesiącach stwierdzono u niej zespół móżdżkowy, a z czasem dodatkowo jeszcze autyzm oraz wadę wzroku. W wieku 7 lat zaczęła samodzielnie chodzić na szerokiej podstawie, natomiast problemy z równowagą prowadzą do częstych upadków. Ciągła rehabilitacja i diagnostyka są bardzo kosztowne. Z Państwa pomocą cały dochód z biegu zostanie przekazany na pomoc dziewczynce.

4. Trasa.
Dystans: ok. 6 km FT i CT
Start: Dolny Dukt (koło biało-czerwonej wieży)
Meta: Dolny Dukt (koło biało-czerwonej wieży)
Przebieg trasy: Górny i Dolny Dukt
Limit czasowy do godziny 13.00

5. Program.
Start:
Sektor 1- 11:00 (numery 1-150) - Styl dowolny
Sektor 2 11:03 (numery 151-300) - Styl klasyczny
Sektor 3 11:06 (numery 301-500) - Styl klasyczny

- słodka akcja (domowe ciasta dla każdego),
- loteria fantowa (każdy los wygrywa),

6. Pomiar czasu.
Brak pomiaru czasu. Liczy się udział w zawodach, a nie wynik.

7. Warunki uczestnictwa.
Osoby nieletnie mogą wystartować w zawodach tylko i wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna.

8. Informacja dla zawodników.
Zawodnik, który nie może, bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w
imieniu Organizatora.

9. Dekoracja i nagrody.
Organizator nie przewiduje dekoracji i nagród dla najlepszych uczestników biegu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

10. Uczestnictwo.
Impreza ma charakter otwarty. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w w/w imprezie.

10. Opłata startowa.
Opłata startowa w postaci datków w wysokości min. 50 zł.
Zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, profesjonalną obsługę medyczną, ubezpieczenie NW.

Opłatę należy wnieść przelewem na konto lub osobiście w biurze wydawania numerów. Osoby, które wcześniej dokonały przelewu za startowe na konto bankowe, proszone są o przedstawienie potwierdzenia transakcji, podczas odbierania numeru startowego. Cała kwota zebrana z wpisowego zostanie przeznaczona na cel charytatywny.

DANE DO PRZELEWU:
Fundacja Avalon
Nr konta: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł przelewu: Zdrodowska Nikola 12038

11. Zgłoszenia zawodników.
Limit: 500 osób
Zapisy do dnia 26 marca do godziny 10.50 lub do wyczerpania limitu.
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.bieg-piastow.pl, w zakładce Charytatywny Bieg Narciarski dla Nikoli .

12. Wydawanie numerów startowych.
Miejsce wydawania numerów:
Tymczasowa siedziba Biegu Piastów (kontener biurowy) na parkingu,
Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8

25.03.2022 w godz. 8.00-14.00
26.03.2022 r. w godz. 8.30- 10.50
Numery startowe będą nadawane bezpośrednio w biurze wydawania numerów.

13. Postanowienia końcowe.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

KONTAKT

Bieg Piastów

ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl

KRS 0000102760

map
design by : LEMONPIXEL.pl