eu

Projekt Góry Izerskie - raj dla aktywnych turystów Jizerky – raj pro aktivni turysty (CZ.11.2.45/0.0./0.0./15_003/0000323) oficjalnie rozpoczął swoje istnienie, ponieważ 26 czerwca 2017 roku została podpisana decyzja o dofinansowaniu projektu przez dyrektora Departamentu EWT w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej w Pradze.

Głównym Beneficjentem projektu jest Jizerky pro Vás o.p.s. z Korenova, partnerami projektu są Stowarzyszenie Bieg Piastów i Jizerská o.p.s. z Bedrichova.

znak ops2

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału naturalnych i historycznych atrakcji Gór Izerskich po obu stronach granicy czesko - polskiej, przyciągnięcie turystów na te obszary w ciągu całego roku dzięki stworzeniu nowych możliwości rekreacyjnych w zimie. Zaowocuje to zwiększeniem turystyki poza okresem zimowym m.in. rowerowej i pieszej. Projekt rozszerzy ofertę nowych obszarów turystycznych i da wsparcie przedsiębiorcom na tych obszarach.

W ramach projektu będą prowadzone różne działania, każdy z partnerów będzie przygotowywał biegowe trasy narciarskie w sezonie zimowym, rozszerzając dotychczasowe możliwości turystyki w Górach Izerskich. Powstanie oświetlona 1,5 km trasa narciarska w formie pętli w Příchovicích k/ Korenova, przygotowanych zostanie 21 km nowych narciarskich tras biegowych poza główną magistralą narciarską w rejonie Bedřichova, Janova, Desnéj i Albrechtic, dwukrotnie zwiększona zostanie długość przygotowywanych tras biegowych dla turystów od Szklarskiej Poręby do Jakuszyc.

Każdy z partnerów zakupi w tym celu nowe wydajne ratraki, wydane zostaną mapy i materiały informacyjne promujące atrakcyjność Gór Izerskich. Partnerzy zorganizują też kilka wspólnych imprez dla turystów.

Projekt potrwa do 31 maja 2019.

Calkowity budżet projektu „Góry Izerskie - raj dla aktywnych turystów” wynosi 937 452 euro , a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% czyli 796834 euro.

Stowarzyszenie Bieg Piastów będzie realizować działania, na które przewidziano wydatkowanie 421 449,25 euro w tym wydatki inwestycyjne pochłoną 383 495 euro. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansuje 358 231,86 euro, a wkład własny wynieść ma 63 217,39 euro. W ramach tych działań największy wydatek związany jest z zakupem dużego ratraka. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu dużego trwałego namiotu promocyjnego, postawienia 4 tablic informacyjnych na trasach, zakup paliwa do ratraka oraz przenośnego laptopa do organizacji imprez.

bp2

Stowarzyszenie Bieg Piastów realizuje projekt „Góry Izerskie - raj dla aktywnych turystów” (Jizerky – raj pro aktivni turysty) (CZ.11.2.45/0.0./0.0./15_003/0000323), który oficjalnie
rozpoczął swoje istnienie 26 czerwca 2017 roku gdy została podpisana decyzja o dofinansowaniu projektu przez dyrektora Departamentu EWT w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Republiki Czeskiej w Pradze. Partnerami projektu są organizacje pozarządowe - głównym Beneficjentem projektu jest Jizerky pro Vás o.p.s. z Korenova, partnerami projektu są Jizerská o.p.s. z Bedrichova oraz nasze Stowarzyszenie Bieg Piastów. Celem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału naturalnych i historycznych atrakcji Gór Izerskich po obu stronach granicy czesko - polskiej, przyciągnięcie turystów na te obszary w ciągu całego roku dzięki stworzeniu nowych możliwości rekreacyjnych w zimie. Zaowocuje to zwiększeniem turystyki poza okresem zimowym m.in. rowerowej i pieszej. Projekt rozszerzy ofertę nowych obszarów turystycznych i da wsparcie przedsiębiorcom na tych obszarach. W ramach projektu będą prowadzone różne działania, każdy z partnerów będzie
przygotowywał biegowe trasy narciarskie w sezonie zimowym, rozszerzając dotychczasowe możliwości turystyki w Górach Izerskich. Powstanie oświetlona 1,5 km trasa narciarska w
formie pętli w Příchovicích k/ Korenova, przygotowanych zostanie 21 km nowych narciarskich tras biegowych poza główną magistralą narciarską w rejonie Bedřichova, Janova,
Desnéj i Albrechtic, dwukrotnie zwiększona zostanie długość przygotowywanych tras biegowych dla turystów od Szklarskiej Poręby do Jakuszyc. Każdy z partnerów zakupi w tym celu nowe wydajne ratraki, wydane zostaną mapy i materiały informacyjne promujące atrakcyjność Gór Izerskich. Partnerzy zorganizują też kilka wspólnych imprez dla turystów. Projekt potrwa do 31 maja 2019.
Calkowity budżet projektu „Góry Izerskie - raj dla aktywnych turystów” wynosi 937 452 euro, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%
czyli 796834 euro. Stowarzyszenie Bieg Piastów będzie realizować działania, na które przewidziano wydatkowanie 421 449,25 euro w tym wydatki inwestycyjne pochłoną 383 495 euro.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansuje 358 231,86 euro, a wkład własny wynieść ma 63 217,39 euro. W ramach tych działań największy wydatek związany jest z
zakupem dużego ratraka. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu dużego trwałego namiotu promocyjnego, postawienia 4 tablic informacyjnych na trasach, zakup paliwa do ratraka oraz
przenośnego laptopa do organizacji imprez. W dniu 26 lipca br. została podpisana umowa z firmą TopKarMoto s.r.o. z siedzibą w Sidlistni 22, Dlouhonovice w Republice Czeskiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z zawartą umową ratrak zostanie dostarczony do końca października br. z pełnym osprzętem zgodnie z zamówieniem.

jizerska