Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to podmioty pozarządowe, które pojawiły się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego właśnie czasu stowarzyszenia i fundacje - po spełnieniu ustawowych wymogów - mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego stworzono taką specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje, które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie to zdobywają głównie przez działania na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełną jawność finansów, którymi dysponują.
Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez polski parlament po to, aby podatnicy sami mogli decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP. Dzięki temu fiskalnemu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1% trafiają do najbardziej potrzebujących. OPP odgrywają zatem bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Połączenie ofiarności publicznej pochodzącej z wpłat z 1% oraz zaangażowania obywateli, działających w organizacjach pozarządowych, daje coraz więcej możliwości pomocy ludziom wspieranym przez OPP. Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z możliwości odpisu, choć nadal jest to niewielki odsetek ogółu rozliczających się. OPP, media, biznes i samorządy powinny razem prowadzić działania, aby zachęcić jak największe grono ludzi do skorzystania z przysługującego im prawa do odpisu. Ważne jest również, aby 1% nie był przekazywany „anonimowo", lecz świadomie, na rzecz konkretnej OPP, działającej w najbliższym sąsiedztwie podatnika. Do tego potrzebna jest kampania promująca akcję 1%.

Dane o organizacji pożytku publicznego - KRS: 0000102760

2009-04-04
Stowarzyszenie Bieg Piastów z siedzibą w 58 - 580 Szklarska Poręba - Jakuszyce NIP 611-01-55-623, REGON 230256862
NUMER KONTA:
59 1020 2124 0000 8402 0072 3858
Stowarzyszenie Bieg Piastów zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000 0102760 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.05.2005r.

PRACE WYKONANE W 2008 ROKU ZA WPŁATY Z 1% PODATKU

Co roku, na trasach przeprowadzane są prace ziemne począwszy od drobnych do wymagających cięższego sprzetu. Główna praca jaka trzeba wykonać to odwodnienie terenu, po którym przebiega trasa narciarska. Wykonuje się to poprzez budowanie nowych przepustów wodnych, pogłębianiu rowów czy dzięki wyrównaniu terenu z odpowiednim nachyleniem.

SPONSOR GENERALNY I GŁÓWNY

bank polski kghm sponsor

 

 SPONSORZY

enervit brubeck

 SPONSORZY WSPIERAJĄCY

skike norweskadolina

skike holmenkol

 

 

PARTNERZY

umwd projekt ue strazgraniczna strazpozarna lasypanstwowe policja szklarskaporeba jeleniagora  terma julia datasport nordic walking   higeen cube skiteam szkolapng   

 

PATRONAT MEDIALNY

prjedynka  tvppolonia skipolstrimeo strimeo

POLECAMY

 tn biegowki  na biegowkach  druzyna szpiku rolski