Patronaci Honorowi 41. Biegu Piastów-Festiwalu Narciarstwa Biegowego:

 

- Minister Sportu i Turystyki

ministerstwosportu

- Ministerstwo Środowiska-Podsekretarz Stanu

csm logo MS 3d9423ff35

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego

logotyp patronat poziom

- Komendant Główny Straży Granicznej

sg1

- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

lasy

- Polski Komitet Olimpijski

pkol

- Polski Związek Narciarski

indeks