0001

Podczas Rowerowego Biegu Piastów zostanie zorganizowania zbiórka dla dziesięcioletniego Bartka, u którego zdiagnozowano nowotwór złośliwy kości mięsak Ewinga. Nie wiadomo, jak będzie dalej wyglądała jego sprawność fizyczna, jeśli nie będzie leczony w odpowiedni sposób, co wiąże się z kosztami. Na ten właśnie cel będziemy zbierać pieniądze.

Pieniądze będą zbierane w trakcie słodkiej akcji (szczegóły na temat pyszności podamy) oraz loterii fantowej.

Bartek jest uczniem, młodym sportowcem, wielokrotnie brał udział w Biegu Piastów. Mamy nadzieję, że jeszcze wróci do nas jako zawodnik.