BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

5 Rowerowy Bieg Piastów

dni

Godz.

Minut

Sekund

Charytatywny dla Joli

W wieku 20 lat poważna choroba zmieniła życie Joli i jej bliskich. W szczęśliwe życie wkradła się niespodziewanie choroba, nagła utrata przytomności, dwutygodniowa śpiączka farmakologiczna i straszliwa diagnoza: wirusowe zapalenie mózgu. Od tej pory trwa nieustanna walka. Rehabilitacja, pobyty na turnusach leczniczo - rehabilitacyjnych to szansa na lepsze życie. Aby terapia przyniosła efekty potrzeba 5 - 6 turnusów w ciągu roku, koszt turnusu to prawie 6000 zł, co znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny. Bardzo by się przydała też winda, dzięki której rodzice Joli mogliby bez problemu wychodzić z nią z domu na spacery. Dlatego też całość zebranych pieniędzy zostanie przekazana na te właśnie cele - rehabilitację Joli.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Sobota 30.03.2019 r. - Ośrodek Narciarstwa Biegowego "Jakuszyce"
Program:
11:00 start narciarzy,
11:10 start biegaczy,
10:00 – 14:00
⦁    słodka akcja (domowe ciasta dla każdego),
⦁    loteria fantowa (każdy los wygrywa),
⦁    licytacja godz. 12:50

IV. START I TRASA:
1.    Start i meta przy Polanie Jakuszyckiej – start wspólny.
2.    Trasa będzie przebiegać na dystansie 6 km.
3.    Na trasie będzie obowiązywał limit czasowy do godziny 14:00.
4.    Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. Każdy zawodnik ma obowiązek trzymania się wyznaczonej trasy zawodów. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu uczestnik ma obowiązek poinformowania organizatora lub obsługę.

Możliwość startu na nogach i na nartach, w przypadku wystarczającej ilości śniegu (styl dowolny).
Dopuszczamy start z psem -  obowiązkowo na smyczy.

V. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba która wypełni formularz zgłoszeń, podpisze oświadczenie na udział w biegu na własną odpowiedzialność oraz dokona opłaty startowej w wysokości co najmniej 40 zł.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania zgody na udział od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej oraz w innych mediach. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Każdy z uczestników jest zwycięzcą.

VI. POMIAR CZASU
Brak pomiaru czasu. Liczy się udział w zawodach, a nie wynik. Na mecie każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bieg-piastow.pl od 1.10.2018 r. do 30.03.2019 r.  Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. FORMULARZ ZAPISÓW
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. Karta zgłoszenia bez podpisu jest uznana za nieważną.
3. Opłatę należy wnieść przelewem na konto lub osobiście w biurze wydawania numerów. Osoby, które wcześniej dokonały przelewu za startowe na konto bankowe, proszone są o przedstawienie potwierdzenia transakcji, podczas odbierania numeru startowego. Cała kwota zebrana z wpisowego zostanie przeznaczona na cel charytatywny.

DANE DO PRZELEWU:
SBL Zakrzewo O/Złotów
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem na leczenie Wojtusiak Jolanta

Każdy uczestnik otrzymuje:
⦁    numer startowy
⦁    medal pamiątkowy
⦁    ciepły posiłek na mecie
⦁    ubezpieczenie NW
⦁    profesjonalną obsługę medyczną
⦁    możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie

VIII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Jakuszyce (przy biurach Stowarzyszenia Bieg Piastów)
Piątek 29.03.2019 r. w godzinach 9:00 – 14:00
Sobota 30.03.2019 r. w godzinach 8:00 – 10:45

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1.    Zawodnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne! Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać trasy biegu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2.    Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.    Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl


Polityka prywatności

map
design by : LEMONPIXEL.pl