BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Letni Bieg Piastów

dni

Godz.

Minut

Sekund

Zamówienia Publiczne

Bieg Piastów

09.10.2018- Szklarska Poręba

Zapytanie cenowe dot. zadania: "Całoroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacją przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" współfnansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

- Załącznik-zapytanie cenowe dotyczące przeglądu i naprawy skuterów śnieżnych
 

 

24.08.2018- Szklarska Poręba

Zapytanie cenowe dot. zadania: "Całoroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacją
przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" współfnansowane ze środków otrzymanych od
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
- Załącznik-zapytanie cenowe
 

 

24.01.2018- Szklarska Poręba

Zapytanie ofertowe nr 2/BP/2018 na wykonanie i dostawę przenośnych namiotów wystawienniczo-promocyjnych z nadrukiem
- Załącznik- zapytanie ofertowe
- Załącznik-opis przedmiotu zamówienia

 
18.07.2017- Szklarska Poręba
 

Zapytanie cenowe dotyczące prac ziemnych w ramach zadania " Całoroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacją przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" -współfinansowane  ze środków otrzymanych od Samorządu Województa Dolnośląskiego

 
25.05.2017r.


W związku ze zmianą załącznika nr 1 do SIWZ i koniecznością korekty oferty wymagającej więcej czasu, Zamawiający przesunął termin składania ofert i ogłosił zmianę w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 87821-2017. 
  • - Treść ogłoszenia zmiany z dnia 25.05.2017
  
24.05.2017r.


W związku z zapytaniami do SIWZ i udzieleniem wyjaśnień precyzujących opis techniczny zamieszczamy ujednolicony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis sprzętu.  
23.05.2017r.
 

23.05.2017r.

Zapytanie i odpowiedź dotycząca ogłoszenia w BZP:nr 507771-N-2017 z dnia 2017-05-13 r.

 
13.05.2017 - Szklarska Poręba.
 

Dostawa nowego ratraka śnieżnego - pojazdu gąsienicowego wraz z dodatkowym wyposażeniem

Numer ogłoszenia w BZP:nr 507771-N-2017 z dnia 2017-05-13 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI

 

10.04.2015
 

Dot. zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro obejującego: 

Dostawa nowej przyczepy ratowniczej do skutera śnieżnego i quada z pulką do zwożenia poszkodowanych wraz z wyposażeniem

(materac próżniowy+termiczny)

Zdjęcie poglądowe przedmiotu:

SAM 5450


 

03.04.2015
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty

30 000 Euro: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego tyypu Quad.

Pytania i odpowiedzi do zapytania
 

02.04.2015
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczającego równowartości kwoty

30 000 Euro: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad.
27.03.2015
 

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO:Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad.

Treść zapytania
 

Pozostałe

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO:

Dostawa fabrycznie nowego skutera śnieżnego użytkowego/transportowego do siedziby Stowarzyszenia Bieg Piastów.

TREŚĆ ZAPYTANIA

 

Pozostałe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: TREŚĆ ZAWIADOMIENIA 18 października 2013 roku - Szklarska Poręba-Jakuszyce: Zakup fabrycznie nowego kompletu gąsienic do ratraka PISTEN-BULLY 100
Numer ogłoszenia: 217553 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Poglądowo - gąsienica do ratraka

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl


Polityka prywatności

map
design by : LEMONPIXEL.pl