trasy narciarskie pod ochronę!

W odpowiedzi na liczne pytania na temat naszych działań dotyczących ochrony narciarskich tras biegowych i zapewniania na nich bezpieczeństwa, wyjaśniamy, że podejmowaliśmy je od wielu lat w kilku obszarach. W naszym wyjaśnieniu są też najnowsze informacje o stanie spraw dotyczących prób wprowadzenia zakazu ruchu pieszych na ratrakowanych trasach narciarskich.
Kluczowym problemem jest fakt, że poruszamy się pomiędzy dwoma ustawami (o lasach i o zorganizowanych terenach narciarskich), które w wielu punktach są sprzeczne.


1. Próby dialogu z Nadleśnictwem Szklarska Poręba w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu pieszych na ratrakowane trasy narciarskie.
Nadleśnictwo nie zgadza się na ten zakaz, gdyż obowiązuje je bezwzględnie ustawa o lasach, a nasze trasy jako część lasów podlegają tej ustawie, a nie ustawie o zorganizowanych trasach narciarskich. Naszym zdaniem trasy powinny podlegać ustawie o zorganizowanych trasach narciarskich, co by nam pozwoliło zamknąć je dla osób poruszających się inaczej niż na nartach. Niestety, w tym zakresie ustawa o lasach jest nadrzędna i musimy podporządkowywać się nakazom Nadleśnictwa Szklarska Poręba, gdyż dzierżawa naszych tras jest zależna od niego.
Praktycznie zależny od Nadleśnictwa jest też los Biegu Piastów, gdyż trasy na Bieg Piastów – biorąc pod uwagę słabe zimy – jesteśmy w stanie przygotować pod warunkiem regularnego ratrakowania ich od początku zimy. Gdybyśmy mieli zgodę na ratrakowane ich tylko, np., przez dwa tygodnie przed Biegiem Piastów, ich przygotowanie nie byłoby możliwe. Tu trzeba powiedzieć, że Nadleśnictwo podchodzi ze zrozumieniem do potrzeb Biegu Piastów.
Stojąc na stanowisku, że nasze trasy powinny podlegać ustawie o zorganizowanych terenach narciarskich, ponosimy ogromne koszty jej stosowania w sprawach, w których nie jest potrzebna zgoda Nadleśnictwa Szklarska Poręba. To z ustawy o zorganizowanych terenach narciarskich wynika obowiązek utrzymywania służby ratowniczej, w tym codziennych objazdów trasy przez ratowników, jak również codziennego obowiązku przekazywania informacji o warunkach narciarskich.
Żeby było jasne: nie mamy żadnych wątpliwości co do potrzeby utrzymywania służby ratowniczej i codziennego informowania o warunkach. Naszym zdaniem ten obowiązek wynika przede wszystkim ze zdrowego rozsądku i troski o bezpieczeństwo biegaczy narciarskich, którzy odwiedzają Ośrodek Narciarstwa Biegowego Jakuszyce.
Znaki zakazu wejścia pieszych na trasy musieliśmy usunąć na żądanie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

2. Konieczność wprowadzenia zakazu na ratrakowanych trasach narciarskich zgłaszaliśmy na licznych spotkaniach z politykami i urzędnikami różnych opcji.
Przed bieżącym sezonem poprosiliśmy burmistrza Szklarskiej Poręby o zamknięcie dla pieszych Dolnego Duktu i trasy na kopalnię. Po konsultacji z Nadleśnictwem Szklarska Poręba postanowił nam odmówić, a przedstawiciel Nadleśnictwa Szklarska Poręba potwierdził, że nasze trasy są na terenie Lasów Państwowych, więc obowiązuje na nich ustawa o lasach, która nie pozwala na wprowadzenie zakazu wejścia pieszym. Po drugie: ustawa o lasach wyklucza różne traktowanie jednych grup ludności kosztem innych. Są w niej wymienione powody, które pozwalają zamknąć wstęp do lasu, ale wszystkim, a nie, np., tylko pieszym.
Zdaniem przedstawiciela Nadleśnictwa Szklarska Poręba, zaprezentowanego na spotkaniu z udziałem burmistrza, ustawa o zorganizowanych terenach narciarskich dotyczy wyłącznie stadionu Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka.

3. Rozważaliśmy starania o poszerzenie trasy Spacerowej z Jakuszyc na Orle i Dolnego Duktu, by wyznaczyć na nich trasy dla pieszych. Nadleśnictwo proponowało, by ścieżki te mogłyby być przecierane skuterem. Nie ma jednak na to miejsca. Konieczna byłaby wycinka drzew. To byłoby trudne z uwagi na procedury administracyjne, związane z koniecznością otrzymania zgód na wycinkę drzew, i bardzo kosztowne (opłata za tzw. wylesienie).
Na wyznaczenie tras alternatywnych dla pieszych nie ma miejsca. Nie zamierzamy oddawać na ten cel żadnych tras narciarskich. Przypomnijmy, że z uwagi na ochronę środowiska w ostatnich latach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zakazała nam ratrakować trasy: Kopalni Turów (wokół Jeleniej Łąki), Niematematyczną, Jeleniogórską, TV Polonia, Krogulec. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zakazuje ratrakowania także wyczynowej trasy Wodociągi.

4. Wobec powyższej sytuacji, podjęliśmy różne próby przekierowania ruchu pieszych na inne trasy. Na początku stycznia 2021 sprawdziliśmy w terenie i zaproponowaliśmy pieszym siedem tras spacerowych. Jedna z nich – Jakuszyce – Orle, zwana powszechnie Spacerową, została wskazana jako trasa wspólna dla narciarzy i pieszych. Sześć innych potraktowaliśmy jako propozycję tylko dla pieszych. Ich lista:
- Obwodnica Jakuszyc - Kocierz (wejścia: druga w lewo za leśniczówką i z ostatniego parkingu w Jakuszycach przed granicą z Czechami),
- Świńskie Dziury (ostatnia droga w prawo w Jakuszycach przed granicą),
- na Owcze Skały (wejście koło jakuszyckiej leśniczówki),
- Rozdroże Izerskie zielony szlak PTTK (do znanej z naszych letnich zawodów „ściany” pod Rozdrożem pod Zwaliskiem),
- Rozdroże Izerskie żółty szlak PTTK (do Rozdroża pod Kopą).
- Rozdroże Izerskie Górzyniec.
Zainteresowanym możemy udostępnić mapki tych tras na portalu Strava.

To były pierwsze zimowe trasy spacerowe. By jednak mogły należycie spełniać swoje zadanie, musiały być zimą utwardzane. Sojusznikiem okazała się Karkonoska Lokalna Organizacja Turystyczna, ale także zgoda Nadleśnictwa.
Przygotowywanie ZTS-ów z użyciem skutera śnieżnego wymagało uregulowania formalnego, w tym zgód Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ nie zgodziła się na „Obwodnicę Jakuszycką Kocierz”, a trasy z Rozdroża Izerskiego odpadły z uwagi na sporą odległość od Jakuszyc i duże koszty z tym związane. W toku konsultacji KLOT i Stowarzyszenia Bieg Piastów wyznaczyliśmy wspólnie ZTS-y:
- w kierunku Owczych Skał,
- Świńskie Dziury,
- Jakuszyce – Orle,
- Drogę Sudecka z Zakrętu Śmierci aż za Rozdroże Pod Wysokim Kamieniem,
- Drogę pod Reglami.

ZTS-y nie rozwiązały oczywiście problemu, ale mamy sporo sygnałów od pieszych, że po nich spacerują. To jednak w żaden sposób nie ogranicza problemu, choć skierowanie każdego pieszego na ZTS, zamiast na trasy narciarskie, jest cenne.

5. Rodzinom z sankami proponowaliśmy stok Wiciarka przy szosie z centrum Szklarskiej Poręby do Jakuszyc. Ten pomysł chwycił, Wiciarka stała się popularna wśród rodzin. Informowaliśmy także o górce na ulicy Uroczej w Szklarskiej Porębie. Jest na mapce tras narciarskich i spacerowych, przygotowanej wspólnie z Karkonoską Lokalną Organizacją Turystyczną.

6. W 2021 roku wspólnie z przedstawicielem PTTK Sudety Zachodnie przygotowaliśmy propozycję zimowego szlaku PTTK, który by umożliwiał turystom pieszym omijanie narciarskich, ratrakowanych tras biegowych.
Nasz plan zakładał okresowe zamykanie szlaków PTTK podczas sezonu narciarskiego i kierowanie pieszych na nowy szlak zimowy. Po sprawdzeniu możliwości w terenie, przedstawiciele Stowarzyszenia Bieg Piastów i PTTK Sudety Zachodnie przygotowali mapki i opisy projektu nowego szlaku (ślad na Stravie do wglądu dla zainteresowanych). Następnie przedstawiciel PTTK Sudety Zachodnie zwrócił się o zgodę na nowy szlak do Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Druga z tych instytucji nie wyraziła zgody.
PTTK Sudety Zachodnie zamknął szlak czerwony z Jakuszyc przez Samolot na Orle, a żółty przełożył z Górnego Duktu na Dolny Dukt.

7. We współpracy z Karkonoską Lokalną Organizacją Turystyczną wymieniliśmy oznakowanie tras na skrzyżowaniach. Na nowym oznakowaniu są informacje dotyczące bezpieczeństwa:
- dekalog narciarski,
- mapa i opis zimowych tras spacerowych,
- prośby do pieszych, by nie wchodzili na trasy dla biegaczy narciarskich,
- informacja, że trasy wyczynowe są jednokierunkowe.

8. Kilka dni temu, w odpowiedzi na sytuację na trasach i liczne pytania biegaczy narciarskich, reprezentanci Nadleśnictwa Szklarska Poręba z pełniącym obowiązki nadleśniczego Michałem Majem na czele zaproponowali nam spotkanie, na którym zadeklarowali:
- traktowanie tras wyczynowych, będących w dzierżawie Stowarzyszenia Bieg Piastów, jako terenu, na którym można zakazać wstępu pieszym i innym osobom, których obecność na tych trasach mogłaby powodować zagrożenie; wkrótce przy tych trasach umieścimy zakazy wejścia pieszych i innych osób poruszających się w sposób inny niż na nartach,
- skierowanie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wniosku o przekazanie Stowarzyszeniu Bieg Piastów do wyłącznej dyspozycji terenu, na którym są ratrakowane trasy narciarskie inne, niż wyczynowe (czyli o zgodę na zakaz ruchu na tych trasach pieszych i innych osób niepowołanych),
- organizację parkingu na Rozdrożu Izerskim oraz działania w celu połączenia ratrakowanymi trasami narciarskimi trójkąta: Jakuszyce – Rozdroże Izerskie – górna stacja kolei gondolowej na Stóg Izerski).

9. Przedstawiciele Biegu Piastów są w kontakcie z nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotrem Borysem, który jest parlamentarzystą z naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomoże nam przekonać parlament do zmiany prawa w taki sposób, który zapewni bezpieczne korzystanie z narciarskich tras biegowych w Ośrodku Narciarstwa Biegowe Jakuszyce.

Na koniec chcemy jeszcze raz podkreślić mamy duże zrozumienie ze strony Nadleśnictwa. Jednak dopiero rozwiązania prawne pozwolą na jednoznaczne załatwienie sprawy. Na razie staramy się na gruncie obecnego prawa, w drodze negocjacji, rozwiązać ten ogromny problem.

Fot. Paweł Zatoński

KONTAKT

Bieg Piastów

ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl

KRS 0000102760

map
design by : LEMONPIXEL.pl