Zatrudnimy kierownika parkingu w Jakuszycach

KOLEJNA SZANSA NA SUKCES!
Pracuj u nas, pracuj z nami!

Zatrudnimy kierownika parkingu w Jakuszycach

Oto zakres obowiązków:

1. Rekrutacja pracowników na sezon zimowy (grudzień - styczeń – luty - marzec)
O liczbie osób, niezbędnych do sprawnej obsługi osób korzystających z parkingu, wynikających z aktualnych potrzeb (biorąc pod uwagę ogromny ruch w ferie zimowe i weekendy), zadecyduje kierownik parkingu wspólnie ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów).
2. Kontrola pracy podległego zespołu – ustalanie grafiku pracy zespołu, który odpowiedzialny będzie za:
- czyszczenie urządzeń,
- kontrolę i wymianę papieru,
- awaryjne ręczne otwieranie szlabanów,
- odśnieżanie szlabanów oraz wjazdu/wyjazdu przy urządzeniach,
- odśnieżanie dostępu do kas biletowych,
- ustawianie aut na parkingu,
- usuwanie zaistniałych usterek i problemów,
- dbałość o czystość na parkingu (np. opróżnianie pojemników na śmieci)_
- utrzymanie nawierzchni parkingu w należytym stanie (posypywanie miejsc solą itp.)
3. Sprawdzanie monitoringu.
4. Obsługa komputerowego systemu parkingowego - w tym sprzedaż karnetów, sprawdzanie płatności itp.
5. Odbiór telefonu alarmowego.
6. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
7. Kontrola liczby monet w kasach oraz ich uzupełnianie.
8. Pobieranie gotówki z kas oraz ich wpłata do banku.
9. Tworzenie raportów rozliczeniowych, współpraca z księgowością Stowarzyszenia, wyjaśnianie ewentualnych niezgodności.
10. Zamawianie odpowiednich środków do utrzymania i prowadzenia parkingu, np. papieru do kas, soli drogowej itp.
11. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu parkingu.
Miejsce pracy: Stowarzyszenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: biuro@bieg-piastow.pl do dnia 25 października do godziny 12.00
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

KONTAKT

Bieg Piastów

ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@bieg-piastow.pl

zawodnicy@bieg-piastow.pl

KRS 0000102760

map
design by : LEMONPIXEL.pl